Privacyverklaring Schepbalans

in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 2018. Uw privacy wordt gerespecteerd volgens deze AVG. Deze verklaring geeft aan hoe wordt omgegaan met uw gegevens.

 

Bedrijfsgegevens

Schepbalans - Pilates trainingen en cursussen babymassage.

 

Persoonsgegevens

Schepbalans gebruikt persoonlijke gegevens van de clienten/cursisten om te communiceren. Deze gegevens zijn aan mij verstrekt bij de inschrijving.

Het gaat om de volgende gegevens:

 

Bijzondere persoonsgegevens

Schepbalans heeft gegevens van klanten over e.v. lichamelijke beperkingen, klachten die in het belang zijn trainingen of cursussen.

 

Verwerking

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen

 

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang de klant ingeschreven staat. 

 

Delen met derden

De persoongegevens worden niet met derden gedeeld.

 

Beeldmateriaal

Foto of filmmateriaal waarin klanten herkenbaar zijn worden alleen op de website geplaatst met toestemming van de betrokkenen.

 

Beveiliging

Zowel de website (SSL-certificaat) als de webmailing en het adressenboek is in een beveiligde omgeving.