Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen zijn en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.

Schepbalans

Schepbalans verzorgt Pilatestrainingen en begeleidt cursisten in het vinden van een evenwicht in belasting en belastbaarheid, in kracht en flexibiliteit, in aanspanning en ontspanning en levert zo een bijdrage aan een betere kwaliteit van bewegen en leven.

Schepbalans is een eenmanszaak, die wordt gedreven door Nely Schep. Als je trainingen volgt bij Schepbalans, dan worden je gegevens door Schepbalans verzameld en opgeslagen. Als je wensen hebt rondom je gegevens, geef dit dan aan en neem contact op met Nely Schep via 046-4200745 of 06-34569076 of per e-mail via nely@schepbalans.nl.

Doelen verzamelen gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Schepbalans. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen
Je gegevens komen bij Schepbalans terecht als je zelf contact opneemt met Schepbalans, door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Alleen de gegevens die je zelf verstrekt, worden verzameld, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en de vraag die je zelf stelt.

2. Lidmaatschap
Heb je je ingeschreven voor trainingen, dan gebruik ik je gegevens voor de klantenadministratie en facturatie. Daarnaast gebruik ik de persoonsgegevens om contact op te nemen in geval er een les uitvalt of andere calamiteiten/gebeurtenissen, die invloed hebben op de training, waarvoor jij je hebt opgegeven. Indien jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, die 1x per half jaar verstuurd wordt, ontvang je deze ook. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de trainingen, een evaluatie van het afgelopen halfjaar en een planning voor het aankomend halfjaar. Ook kan de nieuwsbrief relevante ontwikkelingen bevatten, zoals prijswijzigingen, nieuwe trainingen of andere updates. Voor de nieuwsbrief kun je je aanmelden en ook altijd afmelden via nely@schepbalans.nl.

3. Analytics
De website van Schepbalans verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die vaak worden bezocht of welke pagina´s niet. Met deze gegevens kan ik mijn website verbeteren. Je geeft er akkoord voor als je op OK klikt bij het accepteren van de cookies.

Ontvangers

De gegevens die Schepbalans ontvangt en verwerkt, worden beheerd met behulp van:

1. Het adressendatabase van Schepbalans in Outlook.
Als jij je aanmeldt voor Pilatestrainingen en voor de nieuwsbrief, dan worden de volgende gegevens opgeslagen in mijn adressendatabase:

• Voor- en achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• Geslacht
• Geboortedatum
• E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens
Schepbalans heeft gegevens van klanten over e.v. lichamelijke beperkingen, klachten die in het belang zijn trainingen of cursussen.

2. YourHosting
De e-mail en de website van Schepbalans worden gehost bij YourHosting. Als je contact opneemt via e-mail, worden die betreffende gegevens opgeslagen en gebackupt op de servers van YourHosting.

Opslagperiode

Je gegevens worden bewaard zolang je als klant ingeschreven staat, tenzij je gegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moeten blijven.

1. Het versturen van nieuwsbrieven
Je e-mailadres wordt opgeslagen voor de verzending van nieuwsbrieven. De opslag van je gegevens is voor zolang je lid bent bij Schepbalans of voor zolang je jezelf niet afmeldt voor de nieuwsbrief.

2. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Schepbalans via mail, dan worden de gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

3. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan je naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Daarnaast wordt je bezoek aan mijn website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Schepbalans privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Uw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden je gegevens op te vragen, die bij Schepbalans vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Schepbalans. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om deze te laten rectificeren door Schepbalans. Jouw gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen door een e-mail te sturen naar nely@schepbalans.nl.

3. Recht op overdracht
Mocht je de gegevens nodig hebben, die bij Schepbalans opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij zal Schepbalans al jouw gegevens overdragen op jouw verzoek aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wil je, dat je gegevens niet langer bij Schepbalans vastgelegd zijn? Dan heb je het recht deze gegevens te laten wissen. Geef dit telefonisch, per e-mail of in persoon aan bij Schepbalans.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als  je vindt dat Schepbalans niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil je niet dat Schepbalans jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van je persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan door contact op te nemen met Nely Schep.

Plichten

Schepbalans verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Schepbalans via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Jouw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Schepbalans de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die je hebt gedeeld met Schepbalans met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Schepbalans behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Schepbalans dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Schepbalans te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.